Kviečiame į modulinius mokymus „Vaiko gerovė ankstyvajame ugdyme“

 

Ankstyvajam vaikų ugdymui Europoje skiriamas vis didesnis dėmesys. Vis daugiau mokslinių tyrimų pagrindžia, kad  ankstyvoji vaikystė yra ypatingas laikotarpis, kai tikslingas, kokybiškas ugdymas deda pamatą vaiko ateičiai. Ankstyvoji intervencija vaikystėje yra svarbi sritis ir siejama su ankstyvu vaiko gerovės rizikų identifikavimu ir savalaikės pagalbos suteikimu. Ankstyvosios intervencijos tikslas – teikti pagalbą anksčiau nei atsiranda problemos.

Vasario 26 d. 13.30 val. vaikų lopšelyje-darželyje „Auksinis raktelis“ prasidės 24 valandų moduliniai mokymai skirti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams, švietimo pagalbos specialistams, mokytojų padėjėjams, visiems, besidomintiems ankstyvuoju ugdymu ir ankstyvąja intervencija, „Vaiko gerovė ankstyvajame ugdyme“ (programos autorės D. Nekliudova, lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ logopedė, Visagino švietimo pagalbos tarnybos (VŠPT) specialioji pedagogė, logopedė, R. Ardamakovaitė, lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ psichologė (pagal SPPC projektą), VŠPT psichologė, „Verdenės“ gimnazijos lavinamųjų klasių mokytoja).

Mokymų metu profesionalių švietimo pagalbos specialistų (psichologai, logopedai, specialieji pedagogai) komanda (12 lektorių) dalinsis sukaupta darbo patirtimi, atsakys į klausimus, padės spręsti iškilusias problemas. Pedagogai, švietimo pagalbos specialistai, mokytojo padėjėjai pagilins teorines ir praktines žinias apie ikimokyklinio amžiaus vaikų raidą, ankstyvosios intervencijos svarbą, pedagogai išmoks parengti pritaikytą ir individualizuotą ugdymo programas. Dalyviai įgis žinių, leisiančių pažinti vaikus bei rasti pozityvius elgesio ribų nustatymo būdus sudėtingose vaikų ugdymo(si) situacijose, bus organizuota metodinių, vaizdinių priemonių, žaidimų, skirtų ankstyvajam vaikų ugdymui, paroda. Gautų žinių ir įgūdžių derinys padės pedagogams, švietimo pagalbos specialistams tinkamai spręsti konkrečias problemas, iškylančias dirbant su ankstyvojo amžiaus vaikais. Paskaitas skaitys Daugpilio (Latvijos Respublika), Ignalinos rajono, Visagino švietimo pagalbos specialistai.

Visagino švietimo pagalbos tarnyba modulinių mokymų programą prilygino akredituotai programai. Mokymai tęsis nuo vasario iki gegužės mėnesio. Modulinius mokymus sudaro 9 dalys. Vieno modulio trukmė 2 akademinės valandos. Visi moduliai prasidės 13.30 val., baigsis 15.00 val. Mokymai vyks lopšelyje-darželyje „Auksinis raktelis“ (Taikos pr. 20, Visaginas).

Atsižvelgiant į Visagino savivaldybės bendruomenės poreikius, mokymai nemokami.

Norintiems bus išduodami Visagino švietimo pagalbos tarnybos kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

Maloniai kviečiame dalyvauti ne tik švietimo specialistus, bet ir tėvus.

Nuomonės / pastebėjimai

Visagino lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“
Įstaigos kodas 190230443
A. s. LT72 7300 0100 0261 9894
Bankas „AB Swedbank“

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Elena Čekienė – direktorė

Taikos pr. 20, LT-31110 Visaginas 
Tel./faks. (8 386) 70 719
Tel. (8 386) 73 186
El. paštas info@visaginoraktelis.lt

2019 © Visagino l-d „Auksinis Raktelis“
Versija neįgaliesiems