Metodinė-praktinė konferencija „Patirčių dirbtuvės, ugdančios ir plėtojančios vaikų bei pedagogų kompetencijas“

XXI a. ankstyvojo ugdymo edukologija ir pedagogika patiria reikšmingų pokyčių: vaikas nebėra suprantamas kaip maža, vis tobulintina suaugusiojo kopija, vaikystė suvokiama kaip unikalus žmogaus raidos tarpsnis, kurio negalima nei skubinti, nei stabdyti. Nuo suaugusiųjų priklausomo ir pažeidžiamo vaiko sampratą keičia požiūris į vaiką kaip kompetentingą asmenybę. Atnaujintas ugdymo turinys, kai daugiausia dėmesio skiriama mokinio kompetencijoms ugdyti, kelia naujų reikalavimų pedagogams, kaip tinkamai, kokybiškai, šiuolaikiškai ir inovatyviai organizuoti ugdymo turinį.

Mūsu socialinis partneris, Vilniaus lopšelio-darželio „Gabijėlė“ bendruomenė suorganizavo respublikinę ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų metodinę-praktinę konferenciją „Patirčių dirbtuvės, ugdančios ir plėtojančios vaikų bei pedagogų kompetencijas“, kurios tikslas buvo skatinti aktyvų, efektyvų vadovų, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų, švietimo pagalbos specialistų bendradarbiavimą dalijantis gerąja patirtimi, sėkmingai plėtojant vaikų ugdomas kompetencijas.

Pasidalyti gerąja patirtimi, žiniomis, praktika, pavyzdžiais, veiklos įgūdžiais, žaismingais metodais, priemonėmis, įrankiais, kuriuos taiko įvairiose veiklose (grupėje, lauke, išvykose, renginiuose, šventėse ir kt.). Dalytis smagiomis veiklomis, žaidimais, orientuotais į vaikų veiklas, idėjas, kurios skatina sėkmingą vaikų tobulėjimą, patirtimi, kaip organizuoti sėkmingą ir kokybišką įtraukųjį ugdymą, į vaikų įvairovę ir skirtingus ugdymosi poreikius orientuotą ugdymą, kaip užtikrinti kiekvieno vaiko ugdymosi sėkmę ir gerovę.

Respublikinėje konferencijoje dalyvavo ir pranešimus skaitė: mokytojai iš Vilniaus, Kauno, Birštono, Jonavos, Varėnos, Plungės, Elektrėnų ir mūsų Visagino vaikų lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ darbuotojai: direktorė Elena Čekienė, direktorės pavaduotoja ugdymui Žana Vaitkuvienė-Zimina, priešmokyklinio ugdymo mokytojos metodininkės Rasa Juršytė ir Valentina Trubickaja bei meninio ugdymo mokytoja metodininkė Laima Kajėnaitė. Pedagogės dalinosi savo gerąja patirtimi tema „Kompetencijų ugdymo galimybės priešmokykliniame amžiuje“.

Nuoširdžiai dėkojame Vilniaus lopšelio-darželio „Gabijėlė“ konferencijos organizatoriams už sudarytą galimybę pasidalinti darbo patirtimi, pamatyti ir pasisemti naujų idėjų, sužinoti kaip sekasi kitų Lietuvos miestų mokytojams organizuoti sėkmingą ir kokybišką įtraukųjį ugdymą.

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
Rasa Juršytė

Nuomonės / pastebėjimai

Visagino lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“
Įstaigos kodas 190230443
A. s. LT72 7300 0100 0261 9894
Bankas „AB Swedbank“

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Elena Čekienė – direktorė

Taikos pr. 20, LT-31110 Visaginas 
Tel./faks. (8 386) 70 719
Tel. (8 386) 73 186
El. paštas sekretore@visaginoraktelis.lt

2023 © Visagino l-d „Auksinis Raktelis“
Versija neįgaliesiems