Misija ir vizija

MISIJA

  • Siekti įgyvendinti valstybės ir savivaldybės deleguotą užsakymą – ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiką, puoselėjant jo galias, lemiančias asmenybės brandą bei sėkmingą integraciją į visuomenę.
  • Tenkinti Visagino miesto gyventojų, auginančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus, poreikius teikiant kokybiškas švietimo, socialines, šeimos konsultavimo paslaugas.
  • Skatinti personalo motyvaciją tobulinti profesinę kompetenciją, atsižvelgiant į naujausius, pažangiausius mokslo reikalavimus.
  • Auginti, globoti, lavinti ir ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus, suteikiant jiems galimybę tobulėti fiziškai ir dvasiškai, saugoti ir stiprinti jų sveikatą, padėti pasirengti mokyklai.
  • Puoselėti aukštaičių krašto tautines ir krikščioniškąsias tradicijas.
  • Padėti kitakalbiams išmokti lietuvių kalbą ir sėkmingai integruotis į Lietuvos gyvenimą.

VIZIJA

Lopšelis-darželis atvira, besimokanti, moderni ikimokyklinio ugdymo įstaiga, kurios ugdymo pagrindas tautinių ir dvasinių vertybių integracija į ugdymo procesą.

Informacija atnaujinta — 2019-03-26 | << ATGAL

Visagino lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“
Įstaigos kodas 190230443
A. s. LT72 7300 0100 0261 9894
Bankas „AB Swedbank“

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Elena Čekienė – direktorė

Taikos pr. 20, LT-31110 Visaginas 
Tel./faks. (8 386) 70 719
Tel. (8 386) 73 186
El. paštas sekretore@visaginoraktelis.lt

2022 © Visagino l-d „Auksinis Raktelis“
Versija neįgaliesiems