Mokestis už teikiamas paslaugas

Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. pradeda galioti Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Visagino savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas Visagino savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. TS-69 2018 03 29 sprend 69-1

Atlyginimo dydis už vaiko išlaikymą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje:

už vienos dienos maitinimą vaikams iki 3 metų       – 1,80 Eur

už vienos dienos maitinimą vaikams nuo 3 metų     – 2,10 Eur

ūkio ir ugdymo reikmėms atlyginimas per mėnesį:

6,00 Eur (nepriklausomai nuo lankytų dienų skaičiaus)

0,30 Eur (už kiekvieną lankytą ir nelankytą nepateisintą dieną)

 

Nuo 2018 m. gruodžio 1 d. įsigaliojo Visagino savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS-69 pakeitimas.

2018-11-29-sprend-224

 

Mokykloje teikiamos paslaugos:

Mokyklos teikiamų paslaugų aprašai

 

Informacija atnaujinta — 2019-09-25 | << ATGAL

Visagino lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“
Įstaigos kodas 190230443
A. s. LT72 7300 0100 0261 9894
Bankas „AB Swedbank“

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Elena Čekienė – direktorė

Taikos pr. 20, LT-31110 Visaginas 
Tel./faks. (8 386) 70 719
Tel. (8 386) 73 186
El. paštas sekretore@visaginoraktelis.lt

2022 © Visagino l-d „Auksinis Raktelis“
Versija neįgaliesiems