Mokytojų taryba

VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „AUKSINIS RAKTELIS“

MOKYTOJŲ TARYBA 

 

Eil.

Nr.

Pavardė, vardas

Užimamos pareigos, suteikta  kvalifikacinė  kategorija

Išsilavinimas (mokymo įstaigos pavadinimas)

1

2

3

4

1.

Elena Čekienė

Direktorė

III vadovo kategorija

Aukštasis universitetinis,

Vilniaus pedagoginis institutas

Vytauto Didžiojo universitetas

2.

Alytė Maldžiuvienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

III vadovo kategorija

Aukštasis neuniversitetinis,

Vilniaus kolegija

 3.

 Giedrė Sitnovienė

Auklėtoja,

vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija

Aukštesnysis, Vilniaus aukštesnioji pedagogikos mokykla

4.

 Renata Miškinienė

Auklėtoja,

auklėtojo kvalifikacinė kategorija

Aukštasis, Vilniaus kolegija

 5.

Daiva  Apyvalienė

Auklėtoja,

vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija

Aukštesnysis, Vilniaus aukštesnioji pedagogikos mokykla

6.

Valentina Trubickaja

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė,

auklėtojo metodininko kvalifikacinė kategorija

Specialus vidurinis,

Vilniaus pedagoginė mokykla

 

 7.

 

Tatjana Dejeva

Auklėtoja,

vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija

Specialus vidurinis, Vilniaus pedagoginė mokykla

 

 8.

Paulina Kaladinskaitė

Auklėtoja,

vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija

Specialus vidurinis, Vilniaus pedagogikos mokykla

 9.

Danutė Geidarova

Auklėtoja,

vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija

Aukštesnysis, Marijampolės

aukštesnioji  pedagogikos

mokykla

 10.

Irena Romanovskaja

Auklėtoja,

ikimokyklinio ugdymo mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija

Aukštasis universitetinis,

Vilniaus  edukalogijos universitetas

 

 11.

Alina Maliauskienė

Auklėtoja,

vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija

Aukštasis,

Vilniaus pedagoginis institutas

 12.

 

Jūratė Rukienė

Auklėtoja,

vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija

Specialus vidurinis,

Vilniaus pedagogikos  mokykla

 13.

Rima Boleišienė

Auklėtoja,

vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija

Aukštesnysis,

Vilniaus kolegija

 14.

Jūratė

Tamulevičienė

Auklėtoja,

vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija

Specialus vidurinis,

Marijampolės aukštesnioji  pedagogikos mokykla

 15.

Olga Denčenko

Auklėtoja,

vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija

Aukštesnysis,

Vilniaus  aukštesnioji  pedagogikos

mokykla

 16.

Nadežda Pachalkina

Auklėtoja,

vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija

Aukštasis,

Vilniaus pedagoginis institutas

 17.

Rasa Juršytė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė,

auklėtojo metodininko kvalifikacinė kategorija

Aukštasis neuniversitetinis,

Vilniaus kolegija

 18.

Eugenija Gasienė

Auklėtoja,

vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija

Specialus  vidurinis,

Vilniaus   pedagoginė mokykla

 19.

Laima Kajėnaitė

Meninio ugdymo mokytoja,

muzikos mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija

Specialus vidurinis,

Vilniaus aukštesnioji Tallat Kelpšos muzikos mokykla

 20.

Aliona Ragozina

Auklėtoja,

vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija

Specialus vidurinis,

Černiachovskio pedagoginė

 mokykla

 21.

Dalia Nekliudova

Logopedė,

logopedo metodininko kvalifikacinė kategorija

Aukštasis,

Šiaulių pedagoginis institutas

22.

Irma

Gabriūnienė

Auklėtoja,

auklėtojo kvalifikacinė kategorija

Aukštasis,

Vilniaus pedagoginis institutas

23.

Natalja

Nečiporenko

Auklėtoja,

auklėtojo kvalifikacinė kategorija

Aukštasis,

Vilniaus kolegija

Informacija atnaujinta — 2019-04-02 | << ATGAL

Visagino lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“
Įstaigos kodas 190230443
A. s. LT72 7300 0100 0261 9894
Bankas „AB Swedbank“

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Elena Čekienė – direktorė

Taikos pr. 20, LT-31110 Visaginas 
Tel./faks. (8 386) 70 719
Tel. (8 386) 73 186
El. paštas info@visaginoraktelis.lt

2019 © Visagino l-d „Auksinis Raktelis“
Versija neįgaliesiems