Mokytojų taryba

VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „AUKSINIS RAKTELIS“

MOKYTOJŲ TARYBA 

 

Eil.

Nr.

Pavardė, vardas Užimamos pareigos, suteikta kvalifikacinė kategorija Išsilavinimas (mokymo įstaigos pavadinimas)
1 2 3 4
1 Elena Čekienė Direktorė Aukštasis,

Vilniaus pedagoginis institutas,

Vytauto Didžiojo universitetas

2 Dalia Vainiuvienė Logopedė Šiaulių pedagoginis institutas
3 Nijolė Gimžauskienė Socialinė pedagogė Vilniaus pedagoginis universitetas,

Utenos kolegija

4 Laima Kajėnaitė Meninio ugdymo mokytoja,

muzikos mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija

Specialus vidurinis,

Vilniaus aukštesnioji Tallat Kelpšos muzikos mokykla

5 Rasa Juršytė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė,

ikimokyklinio ugdymo mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija

Aukštasis neuniversitetinis,

Vilniaus kolegija

6 Renata Miškinienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė,

vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija

Aukštasis, Vilniaus kolegija
7 Valentina Trubickaja Priešmokyklinio ugdymo pedagogė,

ikimokyklinio ugdymo mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija

Specialus vidurinis,

Vilniaus pedagoginė mokykla

8 Daiva Apyvalienė Mokytoja,

vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija

Aukštesnysis, Vilniaus aukštesnioji pedagogikos mokykla
9 Rima Boleišienė Mokytoja,

vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija

Aukštesnysis,

Vilniaus kolegija

10 Tatjana Dejeva Mokytoja,

vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija

Specialus vidurinis, Vilniaus pedagoginė mokykla
11 Olga Denčenko Mokytoja,

vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija

Aukštesnysis,

Vilniaus aukštesnioji pedagogikos

mokykla

12 Natalja Filipovičienė Mokytoja,

auklėtojo kvalifikacinė kategorija

Vilniaus pedagoginis universitetas,

Lietuvos edukologijos universitetas

13 Irma

Gabriūnienė

Mokytoja,

vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija

Aukštasis,

Vilniaus pedagoginis institutas

14 Eugenija Gasienė Mokytoja,

vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija

Specialus vidurinis,

Vilniaus pedagoginė mokykla

15 Danutė Geidarova Mokytoja,

vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija

Aukštesnysis, Marijampolės

aukštesnioji  pedagogikos

mokykla

16 Alina Gvozdeva Mokytoja, mokytojo kvalifikacinė kategorija Aukštasis, Klaipėdos universitetas
17 Paulina Kaladinskaitė Mokytoja,

vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija

Specialus vidurinis, Vilniaus pedagogikos mokykla
18 Alina Maliauskienė Mokytoja,

vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija

Aukštasis,

Vilniaus pedagoginis institutas

19 Natalja

Nečiporenko

Mokytoja,

auklėtojo kvalifikacinė kategorija

Aukštasis,

Vilniaus kolegija

20 Nadežda Pachalkina Mokytoja,

vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija

Aukštasis,

Vilniaus pedagoginis institutas

21 Aliona Ragozina Mokytoja,

vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija

Specialus vidurinis,

Černiachovskio pedagoginė

mokykla

22 Irena Romanovskaja Mokytoja,

ikimokyklinio ugdymo mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija

Aukštasis universitetinis,

Vilniaus edukalogijos universitetas

23 Jūratė Rukienė Mokytoja,

vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija

Specialus vidurinis,

Vilniaus pedagogikos mokykla

24 Giedrė Sitnovienė Mokytoja,

vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija

Aukštesnysis, Vilniaus aukštesnioji pedagogikos mokykla
25 Violeta Šeršniovienė Mokytoja,

auklėtojo kvalifikacinė kategorija

Vilniaus pedagoginis universitetas
26 Jūratė

Tamulevičienė

Mokytoja,

vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija

Specialus vidurinis,

Marijampolės aukštesnioji pedagogikos mokykla

 

Informacija atnaujinta — 2021-10-20 | << ATGAL

Visagino lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“
Įstaigos kodas 190230443
A. s. LT72 7300 0100 0261 9894
Bankas „AB Swedbank“

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Elena Čekienė – direktorė

Taikos pr. 20, LT-31110 Visaginas 
Tel./faks. (8 386) 70 719
Tel. (8 386) 73 186
El. paštas sekretore@visaginoraktelis.lt

2022 © Visagino l-d „Auksinis Raktelis“
Versija neįgaliesiems