Mokytojų taryba

VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „AUKSINIS RAKTELIS“

MOKYTOJŲ TARYBA 

 

Eil.

Nr.

Pavardė, vardas

Užimamos pareigos, suteikta kvalifikacinė kategorija

Išsilavinimas (mokymo įstaigos pavadinimas)

1

2

3

4

1

Elena Čekienė Direktorė Aukštasis universitetinis,

Vilniaus pedagoginis institutas,

Vytauto Didžiojo universitetas

2

Alytė Maldžiuvienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aukštasis neuniversitetinis,

Vilniaus kolegija

3

Vilma Balčiūnienė Logopedė,

logopedo metodininko kvalifikacinė kategorija

Aukštasis,

Šiaulių pedagoginis institutas

4

Dalia Vainiuvienė Logopedė

Šiaulių pedagoginis institutas

5

Nijolė Gimžauskienė Socialinė pedagogė Vilniaus pedagoginis universitetas,

Utenos kolegija

6

Laima Kajėnaitė Meninio ugdymo mokytoja,

muzikos mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija

Specialus vidurinis,

Vilniaus aukštesnioji Tallat Kelpšos muzikos mokykla

7

Rasa Juršytė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė,

ikimokyklinio ugdymo mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija

Aukštasis neuniversitetinis,

Vilniaus kolegija

8

Valentina Trubickaja Priešmokyklinio ugdymo pedagogė,

ikimokyklinio ugdymo mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija

Specialus vidurinis,

Vilniaus pedagoginė mokykla

9

Daiva Apyvalienė Auklėtoja,

vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija

Aukštesnysis, Vilniaus aukštesnioji pedagogikos mokykla

10

Rima Boleišienė Auklėtoja,

vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija

Aukštesnysis,

Vilniaus kolegija

11

Tatjana Dejeva Auklėtoja,

vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija

Specialus vidurinis, Vilniaus pedagoginė mokykla

12

Olga Denčenko Auklėtoja,

vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija

Aukštesnysis,

Vilniaus aukštesnioji pedagogikos

mokykla

13

Natalja Filipovičienė Auklėtoja,

auklėtojo kvalifikacinė kategorija

Vilniaus pedagoginis universitetas,

Lietuvos edukologijos universitetas

14

Irma

Gabriūnienė

Auklėtoja,

vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija

Aukštasis,

Vilniaus pedagoginis institutas

15

Eugenija Gasienė Auklėtoja,

vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija

Specialus vidurinis,

Vilniaus pedagoginė mokykla

16

Danutė Geidarova Auklėtoja,

vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija

Aukštesnysis, Marijampolės

aukštesnioji  pedagogikos

mokykla

17

Paulina Kaladinskaitė Auklėtoja,

vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija

Specialus vidurinis, Vilniaus pedagogikos mokykla

18

Alina Maliauskienė Auklėtoja,

vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija

Aukštasis,

Vilniaus pedagoginis institutas

19

Renata Miškinienė Auklėtoja, priešmokyklinio ugdymo pedagogė

vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija

Aukštasis, Vilniaus kolegija

20

Natalja

Nečiporenko

Auklėtoja,

auklėtojo kvalifikacinė kategorija

Aukštasis,

Vilniaus kolegija

21

Nadežda Pachalkina Auklėtoja,

vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija

Aukštasis,

Vilniaus pedagoginis institutas

22

Aliona Ragozina Auklėtoja,

vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija

Specialus vidurinis,

Černiachovskio pedagoginė

mokykla

23

Irena Romanovskaja Auklėtoja,

ikimokyklinio ugdymo mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija

Aukštasis universitetinis,

Vilniaus edukalogijos universitetas

24

Jūratė Rukienė Auklėtoja,

vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija

Specialus vidurinis,

Vilniaus pedagogikos mokykla

25

Giedrė Sitnovienė Auklėtoja,

vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija

Aukštesnysis, Vilniaus aukštesnioji pedagogikos mokykla

26

Violeta Šeršniovienė Auklėtoja,

auklėtojo kvalifikacinė kategorija

Vilniaus pedagoginis universitetas
27 Jūratė

Tamulevičienė

Auklėtoja,

vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija

Specialus vidurinis,

Marijampolės aukštesnioji pedagogikos mokykla

Informacija atnaujinta — 2020-08-31 | << ATGAL

Visagino lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“
Įstaigos kodas 190230443
A. s. LT72 7300 0100 0261 9894
Bankas „AB Swedbank“

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Elena Čekienė – direktorė

Taikos pr. 20, LT-31110 Visaginas 
Tel./faks. (8 386) 70 719
Tel. (8 386) 73 186
El. paštas info@visaginoraktelis.lt

2021 © Visagino l-d „Auksinis Raktelis“
Versija neįgaliesiems