Svarbus kiekvienas vaikas

,,Mes neturime galių savo vaikams parinkti ir suruošti ateities, bet galime savo vaikus tinkamai paruošti ateičiai“  (F. D. Roosevelt)

Lopšelyje-darželyje „Auksinis raktelis“ didelis dėmesys yra skiriamas įtraukiajam ugdymui, tėvų, pedagogų, švietimo pagalbos specialistų bendradarbiavimui, kompetencijų plėtrai. Per paskutinius penkerius metus parengtos ir sėkmingai lopšelyje-darželyje įgyvendintos aštuonios kvalifikacijos tobulinimo, gerosios patirties sklaidos programos, susijusios su specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų ugdymu (keturios programos yra prilygintos akredituotoms programoms, dviejų programų veikla yra įtraukta į projetą „Už saugią Lietuvą“ kaip gerieji pavyzdžiai).

Balandžio 26 d. lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ pedagogų komanda dalyvavo tarptautinėje ikimokyklinio ugdymo įstaigų metodinėje – praktinėje konferencijoje „Įtraukusis ugdymas: sąlygos, galimybės ir lūkesčiai“, kuri vyko Vilniaus lopšelyje-darželyje „Gabijėlė“. Sėkminga darbo patirtimi dalinosi lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ logopedė metodininkė Dalia Nekliudova (pranešimas ,,Tėvų, pedagogų, švietimo pagalbos specialistų kompetencijų plėtra ir bendradarbiavimo galimybės“) ir vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja Daiva Apyvalienė (pranešimas ,,Kitoks vaikas grupėje“).

Pedagogų gerosios patirties sklaida konferencijoje buvo įdomi, naudinga, ir Visagino vaikų lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ bendruomenė gavo Vilniaus miesto mero padėką už nuoširdų darbą su vaikais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių bei sėkmingos darbo patirties pasidalinimą tarptautinėje ikimokyklinio ugdymo įstaigų metodinėje – praktinėje konferencijoje „Įtraukusis ugdymas: sąlygos, galimybės ir lūkesčiai“.

Specialioji pedagogė, logopedė
Dalia Nekliudova

Nuomonės / pastebėjimai

Visagino lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“
Įstaigos kodas 190230443
A. s. LT72 7300 0100 0261 9894
Bankas „AB Swedbank“

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Elena Čekienė – direktorė

Taikos pr. 20, LT-31110 Visaginas 
Tel./faks. (8 386) 70 719
Tel. (8 386) 73 186
El. paštas info@visaginoraktelis.lt

2019 © Visagino l-d „Auksinis Raktelis“
Versija neįgaliesiems