Sveikatos priežiūra

Vaikų sveikatos priežiūrą Visagino vaikų lopšelyje-darželyje „Auksinis raktelis“ atlieka

Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Visuomenės sveikatos specialistė (VSS) Dalia Cvečkovskienė

El. paštas: cvdalia73@gmail.com

Telf. +370 67507572

Visuomenės sveikatos specialisto paslaugos:

 • Atlieka vaikų sveikatos stebėseną
 • Vertina vaiko asmens higieną
 • Konsultuoja
 • Teikia pirmąją pagalbą
 • Vykdo sveikatos stiprinimo veiklas

VSS funkcijos:

 • Dirba su VSS IS sistema, renka vaikų profilaktinių patikrinimų duomenis, analizuoja, teikia informaciją apie gydytojų rekomendacijas dėl vaiko sveikatos, maitinimo.
 • Registruoja nelaimingus atsitikimus (traumas) VSS IS sistemoje, įvykius buvimo Įstaigoje metu.
 • Registruoja užkrečiamąsias ligas, vykdo jų kontrolę ir teikia informaciją Įstaigos vadovui.
 • Konsultuoja Įstaigos darbuotojus, vaiko tėvus (ar teisėtus vaiko atstovus) vaiko sveikatos stiprinimo klausimais.
 • prižiūri vaikų maitinimo organizavimą, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą.
 • veda ir (ar ) organizuoja sveikos gyvensenos ir asmens higienos  užsiėmimus.
 • dirba bendradarbiaudamas su ugdymo įstaigos bendruomene, kitais sveikatos priežiūros, psichologinės bei socialinės pedagoginės pagalbos specialistais.

VISUOMENĖS SVEIKATOS SPECIALISTĖ PRIMENA:

Vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. V-565 ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. V-951 ,,Dėl statistinės apskaitos formos Nr. 027-1/A ,,Vaiko sveikatos pažymėjimas“ patvirtinimo pakeitimo“ nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigalioja nauja elektroninė statistinė apskaitos forma Nr. E027-1 ,,Mokinio sveikatos pažymėjimas“.

Nuo 2020 m. sausio 1 d. nebelieka popierinio Mokinio sveikatos pažymėjimo. Elektroniniu būdu užpildytas ir pasirašytas Vaiko sveikatos pažymėjimas (nuo 2020 m. sausio 1 d. Mokinio sveikatos pažymėjimas) patenka į Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą (toliau – ESPBI IS), iš kurios yra perduodamas į Higienos instituto Vaikų sveikatos stebėsenos informacinę sistemą (toliau – VSS IS) su kuria dirba visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, vykdantys sveikatos priežiūrą mokyklose.

Informacija atnaujinta — 2024-02-01 | << ATGAL

Visagino lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“
Įstaigos kodas 190230443
A. s. LT72 7300 0100 0261 9894
Bankas „AB Swedbank“

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Elena Čekienė – direktorė

Taikos pr. 20, LT-31110 Visaginas 
Tel./faks. +370 386 70719
Tel. +370 386 73186
El. paštas sekretore@visaginoraktelis.lt

2024 © Visagino l-d „Auksinis Raktelis“
Versija neįgaliesiems