Visagino vaikų lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“

Darbo užmokestis

Visagino vaikų lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ darbo užmokesčio informacija

Pareigybės pavadinimas 2023 m. vidutinis darbo užmokestis Eur 2024 m. I ketv.vidutinis darbo užmokestis Eur
Padagogai 1804  
Specialistai  1445  
Kvalifikuoti darbininkai  995  
Darbuotojai  809  

Visagino vaikų lopšelio- darželio „Auksinis raktelis“ darbuotojų užmokestis nustatomas vadovaujantis 2017 m. sausio 17 d. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 galiojančia suvestine redakcija.

Archyvas

Darbo užmokestis Atnaujinta Dydis
2022 m.
2022 m. A ir B lygio administracijos ir padalinių vadovų darbo užmokestis 2023-12-12 17:19:49 340.57 KB
2022 m. A ir B lygio specialistų darbo užmokestis 2023-12-12 17:19:56 357.45 KB
2022 m. kvalifikuotų darbuotojų darbo užmokestis 2023-12-12 17:20:11 345.25 KB
2022 m. mokyklos vadovo ir pavaduotojo ugdymui darbo užmokestis 2023-12-12 17:20:28 501.81 KB
2022 m. pedagoginių darbuotojų darbo užmokestis 2023-12-12 17:21:11 3.85 MB
2021 m.
2021 m. pedagoginių darbuotojų pareiginės algos koeficientai 2023-12-12 17:21:19 3.95 MB
2021 m. pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai 2023-12-12 17:21:27 1.4 MB
2020 m.
2020 m. pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sistema 2023-12-12 17:21:37 2.47 MB
2020 m. pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai 2023-12-12 17:21:46 1.42 MB
2020 m. V-45 priedas 2023-12-12 17:21:54 3.95 MB
2019 m.
2019 m. darbuotojų pareigybių struktūros pakeitimai 2023-12-12 17:22:15 2.36 MB
2019 m. darbuotojų pareigybių struktūra 2023-12-12 17:22:10 8.63 MB

Atnaujinta: 2024-03-27
  • Elektroninis dienynas
  • Priėmimas į lopšelį-darželį
  • Tėvams
  • Mokytojams