Visagino vaikų lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“

Mokinių maitinimas

Už mokinių maitinimą lopšelyje-darželyje atsakinga

Taida Kringelienė Maitinimo organizavimo specialistė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Nekontaktinis laikas

Pirmadienis

7.00 – 10.50

Antradienis

7.00 – 10.50

Trečiadienis

7.00 – 10.50

Ketvirtadienis

7.00 – 10.50

Penktadienis 7.00 – 10.50

Kontaktai Mobilusis +370 650 60705

El. paštas Rašyti

Projektai

Sveiką mitybą ir fizinį aktyvumą skatinantys projektai

1. Atlyginimas už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, (toliau – vaikai) išlaikymą susideda iš atlyginimo už maitinimą ir atlyginimo už ugdymo ir ūkio reikmes (toliau – atlyginimas).

2. Vaikų tėvai ar kiti vaiko atstovai pagal įstatymą (toliau – tėvai) moka nustatytą vienos dienos dydžio atlyginimą už maitinimą už kiekvieną lankytą ir nelankytą nepateisintą dieną (įkainiai pateikti procentais nuo bazinės socialinės išmokos (toliau – BSI) dydžio:

Grupės pavadinimas

Pusryčiai

Pietūs

Pavakariai

Iš viso

Lopšelio ugdymo grupės (nuo 1 iki 3 metų vaikams)

1,5 % BSI

3,5 % BSI

1,5 % BSI

6,5 % BSI

Darželio ugdymo grupės (nuo 3 iki 6 metų vaikams)

2 % BSI

4 % BSI

2 % BSI

8 % BSI

Priešmokyklinio ugdymo grupės (5–6 metų vaikams)

2 % BSI

4 % BSI

2 % BSI

8 % BSI

3. Vaikams, kurie ugdomi pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skiriami nemokami pietūs (4 % BSI) dydžio.

4. Tėvai kiekvieną mėnesį moka 2,5 procento Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžio atlyginimą už ugdymo ir ūkio reikmes.

5. Tėvai nemoka atlyginimo už vaikų maitinimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, jei vaikai auga šeimoje, kuriai teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugos, ir socialinis darbuotojas, dirbantis su šeima, pateikia rekomendaciją, suderintą su atvejo vadybininku, nemokėti atlyginimo už vaikų maitinimą.

6. Dėl atlyginimo mokėjimo, perskaičiavimo, nemokėjimo, dėl lengvatų taikymo ir dokumentų lengvatoms pateikimo kreiptis į buhalterę.

Žydrė Baronaitė Buhalterė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

13.30 – 17.30

 

Antradienis

8.30 – 17.30

11.00 – 13.30

Trečiadienis

8.30 – 17.30

11.00 – 13.30

Ketvirtadienis

9.00 – 12.00

 

Penktadienis    

Kontaktai Telefonas (8 386) 73 186

El. paštas Rašyti

Dokumentai ir valgiaraščiai

Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Rekomenduojamos paros maistinių medžiagų ir energijos normos 2024-03-27 16:47:50
Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos įgyvendinimo taisyklės 2024-03-27 16:54:12
Ekologiškų ir pagal nacionalinę maisto kokybės sistemą pagamintų maisto produktų vartojimo skatinimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose paramos taisyklės 2024-03-27 16:54:24
Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Visagino savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašas 2022 m. 2024-04-18 14:53:05 42.93 KB
Sprendimas dėl Visagino savivaldybės mokinių nemokamo maitinimo savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose ir Visagino savivaldybės paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašų patvirtinimo 2019 m. 2024-04-18 14:53:05 31 KB
Visagino savivaldybės mokinių nemokamo maitinimo savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose tvarkos aprašas 2019 m. 2024-04-18 14:53:05 54.5 KB
Visagino savivaldybės paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašas 2019 m. 2024-04-18 14:53:05 45 KB
Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2024-04-18 14:53:05
Mokinių nemokamo maitinimo valstybinėse mokyklose tvarkos aprašas 2024-04-18 14:53:05
Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Visagino savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašas 2024-04-18 14:53:05
Visagino savivaldybės mokinių nemokamo maitinimo savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose tvarkos aprašas 2024-04-18 14:53:05
Valgiaraščiai
15 dienų valgiaraštis 1-3 m. amžiaus vaikams 2022 m. 2023-12-14 09:16:04 215.74 KB
15 dienų valgiaraštis 4-7 m. amžiaus vaikams 2022 m. 2023-12-14 09:16:04 216.26 KB
15 dienų pritaikyto maitinimo (Be kiaušinių) valgiaraštis 4-7 m. amžiaus vaikams 2022 m. 2023-12-14 09:16:04 215.41 KB
15 dienų pritaikyto maitinimo (be pieno produktų) valgiaraštis 2022 m. 2023-12-14 09:16:04 215.68 KB
15 dienų valgiaraštis 4-7 m. amžiaus vaikams (1 savaitė penktadienis darželis) 2023-12-14 09:16:04 61.34 KB
15 dienų valgiaraštis 4-7 m. amžiaus vaikams (1 savaitė penktadienis darželis be kiaušinių) 2023-12-14 09:16:04 61.35 KB
15 dienų valgiaraštis 1-3 m. amžiaus vaikams (1 savaitė penktadienis lopšelis) 2023-12-14 09:16:04 61.32 KB

  • Elektroninis dienynas
  • Priėmimas į lopšelį-darželį
  • Tėvams
  • Mokytojams