Visagino vaikų lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“

Teisinė informacija

Mokykla teisės aktų nerengia. Skelbiame nuorodos į teisės aktus

Ikimokyklinio ugdymo turinys

Ikimokyklinio ugdymo organizavimas

Ikimokyklinio ugdymo finansavimas ir aprūpinimas

Reikalavimai auklėtojams

Priešmokyklinio ugdymo programa

Priešmokyklinio ugdymo grupių steigimas, veiklos organizavimas

Švietimo pagalba

  • Elektroninis dienynas
  • Priėmimas į lopšelį-darželį
  • Tėvams
  • Mokytojams