Visagino vaikų lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“

Logopedas

Logopedėmis lopšelyje-darželyje dirba

Dalia Vainiuvienė Logopedė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pirmadienis

7.40 – 12.00
15.30 – 17.00

Antradienis

7.45 – 12.00
15.30 – 17.00

Trečiadienis

7.40 – 12.00
15.30 – 17.00

Ketvirtadienis

7.45 – 12.00
15.30 – 17.00
Penktadienis 7.40 – 12.00

Kontaktai Telefonas (8 386) 73 186

El. paštas Rašyti

Gintarė Guiskienė Logopedė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pirmadienis

14.40 – 17.30

Antradienis

14.40 – 17.30

Trečiadienis

 

Ketvirtadienis

14.40 – 17.30

Penktadienis 14.40 – 17.10

Kontaktai Telefonas (8 386) 73 186

El. paštas Rašyti

Logopedas yra specialistas, kuris atlieka funkcijas, susijusias su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais, ugdomais pagal ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo programas, kuriems reikalinga logopedo pagalba.

Logopedo funkcijos

  • Tiria vaikų kalbos ir komunikacijos sutrikimus.
  • Teikia pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų.
  • Veda individualius, pogrupinius ir grupinius užsiėmimus.
  • Konsultuoja pedagogus, dirbančius su ugdytiniais, kurie turi kalbos ir komunikacijos sutrikimų, padeda sudaryti programas.
  • Konsultuoja ir informuoja tėvus apie sutrikimo pobūdį, korekciją ir bendradarbiauja šalinant sutrikimus.
  • Dalyvauja vaiko gerovės komisijos darbe.

1. Įvertina vaikų kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius mokykloje ar, esant žymiai ribotam vaiko mobilumui dėl ligos ar patologinės būklės, mokinio namuose.

2. Sudaro individualiąsias, pogrupines ir grupines specialiųjų poreikių mokinio/vaikų kalbos ugdymo programas, jas taiko, rengia savo veiklos ataskaitą; šalina specialiųjų poreikių vaikų kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus.

3. Konsultuoja mokytojus, specialiųjų poreikių vaikų tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo klausimais.

4. Rengia ir naudoja specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų poreikių vaikų kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų lavinimui.

Dokumentai

Logopedas Atnaujinta Dydis
Specialiojo ugdymo paslaugų teikimo aprašymas 2023-12-14 09:21:34 1.27 MB

Logopedo pranešimai

  • Elektroninis dienynas
  • Priėmimas į lopšelį-darželį
  • Tėvams
  • Mokytojams