Visagino vaikų lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“

Veiklos sritys

Mokyklos veiklos sritis – švietimas, kodas 85.

Pagrindinė švietimo veiklos rūšis

 • ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10.

Kitos švietimo veiklos rūšys:

 • priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;
 • kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
 • švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

 • kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;
 • laidinio ryšio paslaugų veikla, kodas 61.10;
 • duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusi veikla, kodas 63.11;
 • kita, niekur kitur nepriskirta, informacinių paslaugų veikla, kodas 63.99;
 • nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;
 • finansinių ataskaitų rengimas, kodas 69.20.20;
 • kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90;
 • bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01;
 • kita sportinė veikla, kodas 93.19;
 • profesinių narystės organizacijų veikla, kodas 94.12.
 • Elektroninis dienynas
 • Priėmimas į lopšelį-darželį
 • Tėvams
 • Mokytojams