Visagino vaikų lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“

Socialinis pedagogas

PRAŠYTI PAGALBOS NĖRA GĖDA
Svarbiausias socialinės pedagogės uždavinys - būti lopšelyje-darželyje konsultantu įvairiais su ugdytinio teisėmis, pareigomis ir jų pažeidinėjimu susijusiais klausimais.

Socialine pedagoge lopšelyje-darželyje dirba

Nijolė Gimžauskienė Socialinė pedagogė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pirmadienis

 

Antradienis

8.00 – 12.00

Trečiadienis

15.16 – 16.40

Ketvirtadienis

8.00 – 12.00
Penktadienis 11.00 – 12.24

Kontaktai Telefonas (8 386) 73186

El. paštas Rašyti

Socialinis pedagogas – savo darbo veikla įvertinti ir spręsti problemas susijusias su vaiko pagrindinių reikmių tenkinimu, saugumo ir socialinės adaptacijos užtikrinimu. Vykdyti ir kurti saviraiškos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio sutrikimų bei kitų problemų sprendimo prevencijos programas, dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje. Socialinis pedagogas mokykloje yra pagalbos teikėjas vaikams, paaugliams, jų šeimoms, ginantis jų teises bei primenantis pareigas, padedantis vaikui rasti savo vietą sociume. Socialinio pedagogo veiklos objektas yra pedagogiškai apleisti, patyrę socialinę atskirtį, turintys specialiųjų poreikių ugdytiniai – labiausiai pažeidžiama bendruomenės dalis, kuriai reikia supratimo ir pagalbos integruojantis į mokyklos, visuomenės gyvenimą.

Uždaviniai

 • Rinkti informaciją ir išsiaiškinti socialines problemas, įtakojančias vaiko elgseną ir ugdymosi motyvaciją.
 • Užmegzti kontaktus su ugdytiniais.
 • Analizuoti ir vertinti situaciją.
 • Rinkti ir teikti informaciją apie pagalbą teikiančias bei prevenciją vykdančias tarnybas.
 • Konsultuoti.
 • Tarpininkauti, atstovauti, koordinuoti.
 • Vykdyti prevencinį darbą.
 • Apibendrinti ir įvertinti pokyčius.

Socialinio pedagogo funkcijos

 • Įvertinimo (renka informaciją,daro išvadas).
 • Konsultacinę (pataria,konsultuoja).
 • Vadybinę (organizuoja, telkia, planuoja, priima sprendimus ir už juos atsako).
 • Korekcinę (skatina, įgalina, padeda adaptuotis, aktyvina, mobilizuoja).
 • Šviečiamąją (informuoja, aiškina).
 • Koordinacinę (palaiko ryšius, siunčia-perduoda informaciją).
 • Prevencinę (numato neigiamus reiškinius, poelgius ir padeda jų išvengti).
 • Pedagogais ir Teisinę (atstovauja, gina vaiko interesus).
 • Socialinio ugdymo.

Dokumentai

Socialinis pedagogas Atnaujinta Dydis
Specialiojo ugdymo paslaugų teikimo aprašymas 2023-12-14 09:21:34 1.27 MB

Socialinio pedagogo pranešimai

 • Elektroninis dienynas
 • Priėmimas į lopšelį-darželį
 • Tėvams
 • Mokytojams