Visagino vaikų lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“

Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos sudėtis 2023-2024 m. m.

Eil. Nr.

Vardas, Pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos komisijoje

1.

Žana Vaitkuvienė-Zimina Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Pirmininkė

2.

Rasa Juršytė Mokytoja Sekretorė

3.

Dalia Vainiuvienė Logopedė Narė

4.

lRimvyda Ardamakovaitė

Psichologė

Narė

5.

Nijolė Gimžauskienė Socialinė pedagogė Narė

6.

Irena Romanovskaja Mokytoja Narė

Vaiko gerovės komisijos funkcijos

Mokyklos vaiko gerovės komisijos paskirtis — organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti vaiko specialiųjų  ugdymosi poreikių pirminį vertinimą ir atlikti kitas, su vaiko gerove susijusias funkcijas. 

Dokumentai

Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas 2023-12-10 17:31:11 401.09 KB

  • Elektroninis dienynas
  • Priėmimas į lopšelį-darželį
  • Tėvams
  • Mokytojams