Visagino vaikų lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“

Ikimokyklinis ugdymas

Ikimokyklinio amžiaus grupių vaikai ugdomi pagal individualią lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo programą „Vaivorykštė". Papildomai priešmokyklinio ugdymo grupės įgyvendina programą „Zipio draugai“ ir Lions Quest „Laikas kartu“ programas. Mokykloje papildomai vaikai ugdomi ritminių šokių, folkloro, futbolo, krepšinio būreliuose.

Ugdymo grupės

Už ikimokyklinio ugdymo paslaugą lopšelyje-darželyje atsakinga

Žana Vaitkuvienė-Zimina Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

11.00 – 17.00

10.30 – 11.00

Antradienis

11.00 – 17.00 10.30 – 11.00

Trečiadienis

11.00 – 17.00 10.30 – 11.00

Ketvirtadienis

11.00 – 17.00 10.30 – 11.00
Penktadienis 11.00 – 17.00 10.30 – 11.00

Kontaktai Telefonas +370 386 74 828

El. paštas Rašyti

Informacija

Ikimokyklinis ugdymas yra vykdomas pagal ikimokyklinio ugdymo programą, kurią mokyklos komanda rengia vadovaudamasi švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintais ikimokyklinio ugdymo programų kriterijais ir ikimokyklinio ugdymo metodinėmis rekomendacijomis.

Siekiant padėti ikimokyklinio ugdymo mokytojams ir kitiems ugdytojams geriau atpažinti vaiko ugdymosi poreikius ir jo daromą pažangą, tikslingai rengti įstaigos ikimokyklinio ugdymo programą, pritaikant jį kiekvienam vaikui ir vaikų grupei, yra parengtas Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas.

Mokyklos, vykdančios ikimokyklinio ugdymo programą, 2025 m. rugsėjo 1 d. pradeda vykdyti programas, parengtas pagal  švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. V-1142  patvirtintas Ikimokyklinio ugdymo programos gaires.

  • Elektroninis dienynas
  • Priėmimas į lopšelį-darželį
  • Tėvams
  • Mokytojams