Visagino vaikų lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“

Korupcijos prevencija

Informuoti apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ar kitus tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingus teisės pažeidimus galite

Žana Vaitkuvienė-Zimina Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

11.00 – 17.00

10.30 – 11.00

Antradienis

11.00 – 17.00 10.30 – 11.00

Trečiadienis

11.00 – 17.00 10.30 – 11.00

Ketvirtadienis

11.00 – 17.00 10.30 – 11.00
Penktadienis 11.00 – 17.00 10.30 – 11.00

Kontaktai Telefonas +370 386 74 828

El. paštas Rašyti

Informacija

Jei turite informacijos apie galimas korupcijos apraiškas Visagino vaikų darželyje „Auksinis raktelis“ ar norite pateikti pasiūlymus, pastabas dėl korupcijai atsparios aplinkos kūrimo, prašome informaciją pateikti:

  1. Direktoriaus pavaduotojai Žanai Vaitkuvienei-Ziminai, el. paštas: kprevencija@visaginoraktelis.lt, tel.: +370 386 74 828.
  2. Tiesiogiai atvykęs į Visagino savivaldybės administraciją (Parko g. 14, 31140 Visaginas);
  3. Atsiųsdamas pranešimą paštu. Siunčiant pranešimą paštu po Administracijos pavadinimu turi būti nurodoma žyma „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“;
  4. Atsiųsdamas pranešimą elektroninio pašto adresu praneseju.apsauga@visaginas.lt.

Visą parą galima kreiptis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą: tel. (8 5) 266 3333, el. p. pranesk@stt.lt arba internetu.

Atkreipiame dėmesį, kad už šmeižtą ar melagingą kito asmens kaltinimą nusikaltimo padarymu yra numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Teisės aktai ir dokumentai

Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Visagino savivaldybės korupcijos prevencijos 2022–2024 metų veiksmų planas (nauja redakcija) 2024-06-19 16:59:09 435.64 KB
Visagino savivaldybės korupcijos prevencijos 2022–2024 metų veiksmų planas 2024-06-19 16:59:09 435.64 KB
Apklausos ,,Dėl korupcinio pobūdžio apraiškų“ rezultatų analizė 2023 m. 2024-06-19 16:59:09 11.47 KB
Apklausos dėl korupcinio pobūdžio apraiškų 2023 m. rezultatai 2024-06-19 16:59:09 1.01 MB
Visagino vaikų lopšelis-darželis ,,Auksinis raktelis“ korupcijos prevencijos veiksmų plano 2023 metų ataskaita 2024-06-19 16:59:09 20.83 KB
Visagino vaikų lopšelio-darželio ,,Auksinis raktelis“ korupcijos prevencijos 2022–2024 metų veiksmų plano ataskaita už 2022 metus 2024-06-19 16:59:09 28.26 KB
Visagino savivaldybės institucijų, įmonių ir įstaigų nulinės tolerancijos korupcijai politikos gairės 2024-06-19 16:59:09 579.29 KB
Visagino savivaldybės administracijos etikos ir antikorupcinio elgesio kodeksas 2024-06-19 16:59:09 329.93 KB
Įsakymas dėl Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. Sausio 6 d. Įsakymo Nr. ĮV-E-10 „Dėl Visagino savivaldybės administracijos etikos ir antikorupcinio elgesio kodekso patvirtinimo“ pakeitimo 2024-06-19 16:59:09 527.76 KB
Įsakymas dėl Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 26 d. Įsakymo Nr. ĮV-E-428 „Dėl dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, bei reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo Visagino savivaldybės administracijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2022 m. 2024-06-19 16:59:09 491.57 KB
Atmintinė 2024-06-19 16:59:09 204.74 KB
Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas ir įvertinimas Visagino savivaldybės biudžetinės įstaigos Visagino vaikų lopšelyje-darželyje „Auksinis raktelis“ 2024-06-19 16:59:09 459.09 KB
Apklausos dėl korupcinio pobūdžio apraiškų rezultatai 2024-06-19 16:59:09 52.99 KB
Dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, bei reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo Visagino savivaldybės administracijoje tvarkos aprašas 2020 m. 2024-06-19 16:59:09 318.57 KB
DĖL VISAGINO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2024-06-19 16:59:09 1.12 KB

Informacija apie gautus korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos pranešimus:

2023 m. – negautas nei vienas pranešimas;

2022 m. – negautas nei vienas pranešimas.

Daugiau informacijos antikorupcine tema

  • Elektroninis dienynas
  • Priėmimas į lopšelį-darželį
  • Tėvams
  • Mokytojams