Visagino vaikų lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas

SVEIKATA BRANGIAUSIAS TURTAS
Pamokų metu lopšelyje-darželyje dirba sveikatos priežiūros specialistė, todėl nesivaržykite ir drąsiai kreipkitės.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialiste lopšelyje-darželyje dirba

Dalia Cvečkovskienė Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pirmadienis

 

Antradienis

12.00 –16.00

Trečiadienis

 

Ketvirtadienis

12.00 –16.00
Penktadienis 12.00 –16.00

Kontaktai Telefonas (8 386) 73 186

El. paštas cvdalia73@gmail.com
El. paštas Rašyti

VSS paslaugos

 • Atlieka vaikų sveikatos stebėseną.
 • Vertina vaiko asmens higieną.
 • Konsultuoja.
 • Teikia pirmąją pagalbą.
 • Vykdo sveikatos stiprinimo veiklas.

VSS funkcijos

 • Dirba su VSS IS sistema, renka vaikų profilaktinių patikrinimų duomenis, analizuoja, teikia informaciją apie gydytojų rekomendacijas dėl vaiko sveikatos, maitinimo.
 • Registruoja nelaimingus atsitikimus (traumas) VSS IS sistemoje, įvykius buvimo Įstaigoje metu.
 • Registruoja užkrečiamąsias ligas, vykdo jų kontrolę ir teikia informaciją Įstaigos vadovui.
 • Konsultuoja Įstaigos darbuotojus, vaiko tėvus (ar teisėtus vaiko atstovus) vaiko sveikatos stiprinimo klausimais  prižiūri vaikų maitinimo organizavimą, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą.
 • Veda ir (ar ) organizuoja sveikos gyvensenos ir asmens higienos užsiėmimus.
 • bendradarbiauja su ugdymo įstaigos bendruomene, kitais sveikatos priežiūros, psichologinės bei socialinės pedagoginės pagalbos specialistais.

Dokumentai

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Atnaujinta Dydis
Patalpų ir inventoriaus higieninės priežiūros taisyklės 2023-12-14 10:56:33 2.14 MB
Vaikų apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas 2024-04-18 14:53:05 20.94 KB
Mokyklos pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas 2024-04-18 14:53:05 39.6 KB
Vaikų, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, savirūpos proceso organizavimo tvarkos aprašas 2024-04-18 14:53:05 4.32 MB

 • Elektroninis dienynas
 • Priėmimas į lopšelį-darželį
 • Tėvams
 • Mokytojams