Korupcijos prevencija

Visagino vaikų darželyje „Auksinis raktelis“ atsakingas asmuo už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą  – Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Žana Vaitkuvienė-Zimina tel. (8 386) 74828, el.p. zana.vaitkuviene@visaginoraktelis.lt

Pranešimas apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas

Jei turite informacijos apie galimas korupcijos apraiškas Visagino vaikų darželyje „Auksinis raktelis“ ar norite pateikti pasiūlymus, pastabas dėl korupcijai atsparios aplinkos kūrimo, prašome informaciją pateikti:
1.    Direktorei Elenai Čekienei, el. paštas: elena.cekiene@visaginoraktelis.lt, tel.: (8 386) 70 719.
2.    Tiesiogiai atvykęs į Visagino savivaldybės administraciją (Parko g. 14, 31140 Visaginas);
3.    Atsiųsdamas pranešimą paštu. Siunčiant pranešimą paštu po Administracijos pavadinimu turi būti nurodoma žyma „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“;
4.    Atsiųsdamas pranešimą elektroninio pašto adresu praneseju.apsauga@visaginas.lt.

Visą parą galima kreiptis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą: tel. (8 5) 266 3333, el. p. pranesk@stt.lt arba internetu.

Atkreipiame dėmesį, kad už šmeižtą ar melagingą kito asmens kaltinimą nusikaltimo padarymu yra numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Apklausos ,,Dėl korupcinio pobūdžio apraiškų,, rezultatų analizė

Apklausos dėl korupcinio pobūdžio apraiškų rezultatai

KORUPCIJOS PREVENCIJOS VEIKSMŲ PLANO 2023 METŲ ATASKAITA

Teisės aktai:

1) Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-08-02 įsakymu Nr. ĮV-E-345 patvirtintos Visagino savivaldybės institucijų, įmonių ir įstaigų nulinės tolerancijos korupcijai politikos gairės
2) Visagino savivaldybės korupcijos prevencijos 2022–2024 metų veiksmų planas,  Visagino savivaldybės korupcijos prevencijos 2022–2024 metų veiksmų planas (nauja redakcija)
3) Etikos kodeksas
4) Dėl Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. ĮV-E-10 „Dėl Visagino savivaldybės administracijos etikos ir antikorupcinio elgesio kodekso patvirtinimo“ pakeitimo
4) Dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, bei reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo Visagino savivaldybės administracijoje tvarkos aprašas (patvirtintas Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ĮV-E-428)

DĖL PRANEŠIMO APIE KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMAS VEIKAS

Atmintinė

KORUPCIJOS PREVENCIJOS VEIKSMŲ PLANAS

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas ir įvertinimas Visagino savivaldybės biudžetinės įstaigos Visagino vaikų lopšelyje-darželyje „Auksinis raktelis“

 

__________________________________________

ATMINTINĖ

Atmintinės tikslas paraginti Visagino savivaldybės administracijos bei Savivaldybei pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų darbuotojus nedelsiant pranešti apie galimus korupcinius pažeidimus Savivaldybės administracijoje bei Savivaldybei pavaldžiuose ir jos valdymo sričiai priskirtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse.

 • Korupcija yra bet koks valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant asmenų ir valstybės interesams.
 • Korupcijos prevencija siekiama didinti Savivaldybės administracijos vykdomų funkcijų kokybę, tarnautojų atliekamų pareigų ir įgaliojimų skaidrumą ir sąžiningumą bei visuomenės pasitikėjimą valstybinėmis institucijomis.
 • Visagino savivaldybės administracijos darbuotojai turi sąžiningai, dorai, nepriekaištingai ir atsakingai vykdyti savo pareigas, vadovaudamiesi LR Konstitucija, LR Valstybės tarnybos įstatymu, LR Darbo kodeksu, Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklėmis, skyrių nuostatais, pareigybių aprašymais ir darbo tvarkos taisyklėmis.
 • Darbuotojai turėtų aktyviai ir nedelsiant reikšti susirūpinimą dėl galimų korupcinių pažeidimų Visagino savivaldybės administracijoje bei Savivaldybei pavaldžiuose ir jos valdymo sričiai priskirtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse.
 • Svarbu, jog darbuotojai:
  • nesikreiptų į asmenį ar asmenis, kuriuos jie įtaria;
  • nebandytų rinkti įrodymų arba klausinėti kokių nors asmenų, bet turint dokumentų ar kt., kurie, darbuotojo manymu, yra svarbūs, laikytų juos saugioje vietoje;
  • išgirdę ar pamatę tai, kas, darbuotojo manymu, yra svarbu, užsirašytų laiką, datą ir smulkmenas;
  • nebandytų patys atlikti tyrimo;
  • nebūtų abejingi ir praneštų apie pastebėtus pažeidimus.

Bendros visų pastangos padės šalinti korupcijos – neigiamo socialinio reiškinio priežastis ir pasekmes bei aktyviau įgyvendinti antikorupcines iniciatyvas.

Apklausos ,,Dėl korupcinio pobūdžio apraiškų,, rezultatų analizė

Apklausos dėl korupcinio pobūdžio apraiškų rezultatai

Korupcijos prevencijos ataskaita už 2022 m.

Etikos kodeksas

Dėl savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. ĮV-E-10 ,,Dėl Visagino savivaldybės administracijos etikos ir antikorupcinio elgesio kodekso patvirtinimo“ keitimo

Dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo Visagino savivaldybės administracijoje tvarkos aprašas (patvirtintas Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ĮV-E-428)

Dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo Visagino savivaldybės administracijoje tvarkos aprašo pakeitimas (patvirtintas Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2022m. liepos 05 d. įsakymu Nr. ĮV-E-318)

2020-08-26-iv-e-dovanu-pagal-tarptautini-protokola-tvarkos-aprasas

Etikos ir antikorupcinio elgesio kodeksas

ĮSAKYMAS (Etikos ir antikorupcinio elgesio kodekso papildymas)

ĮSAKYMAS (pagal tarp.protokolą)

_______________________

Elena Čekienė

OLGA POTESHKINA

Taida Kringileinė

ŽANA VAITKUVIENĖ-ZIMINA

ŽYDRĖS BARONAITĖS privačių interesų deklaracija

Svetlanos Tripuzovos privačių interesų deklaracija

Informacija atnaujinta — 2023-12-21 | << ATGAL

Visagino lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“
Įstaigos kodas 190230443
A. s. LT72 7300 0100 0261 9894
Bankas „AB Swedbank“

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Elena Čekienė – direktorė

Taikos pr. 20, LT-31110 Visaginas 
Tel./faks. +370 386 70719
Tel. +370 386 73186
El. paštas sekretore@visaginoraktelis.lt

2024 © Visagino l-d „Auksinis Raktelis“
Versija neįgaliesiems