Korupcijos prevencija

Apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas Visagino savivaldybės įstaigose ir įmonėse galite pranešti Visagino savivaldybės antikorupcijos komisijai:

 • raštu, adresu Visagino savivaldybės administracija, Parko g. 14, 31139 Visaginas
 • elektroniniu paštu korupcija@visaginas.lt, telefonu (8 386) 33 529 (darbo dienomis)
 • Visagino savivaldybės Antikorupcijos komisijos pirmininkei Airidai Drus (8 684) 65 760
 • anonimiškai pateikiant skundą į Asmenų pageidavimų, pasiūlymų ir pastabų dėžutę

 

DĖL PRANEŠIMO APIE KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMAS VEIKAS

Atmintinė

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas ir įvertinimas Visagino savivaldybės biudžetinės įstaigos Visagino vaikų lopšelyje-darželyje „Auksinis raktelis“

 

__________________________________________

ATMINTINĖ

Atmintinės tikslas paraginti Visagino savivaldybės administracijos bei Savivaldybei pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų darbuotojus nedelsiant pranešti apie galimus korupcinius pažeidimus Savivaldybės administracijoje bei Savivaldybei pavaldžiuose ir jos valdymo sričiai priskirtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse.

 • Korupcija yra bet koks valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant asmenų ir valstybės interesams.
 • Korupcijos prevencija siekiama didinti Savivaldybės administracijos vykdomų funkcijų kokybę, tarnautojų atliekamų pareigų ir įgaliojimų skaidrumą ir sąžiningumą bei visuomenės pasitikėjimą valstybinėmis institucijomis.
 • Visagino savivaldybės administracijos darbuotojai turi sąžiningai, dorai, nepriekaištingai ir atsakingai vykdyti savo pareigas, vadovaudamiesi LR Konstitucija, LR Valstybės tarnybos įstatymu, LR Darbo kodeksu, Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklėmis, skyrių nuostatais, pareigybių aprašymais ir darbo tvarkos taisyklėmis.
 • Darbuotojai turėtų aktyviai ir nedelsiant reikšti susirūpinimą dėl galimų korupcinių pažeidimų Visagino savivaldybės administracijoje bei Savivaldybei pavaldžiuose ir jos valdymo sričiai priskirtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse.
 • Svarbu, jog darbuotojai:
  • nesikreiptų į asmenį ar asmenis, kuriuos jie įtaria;
  • nebandytų rinkti įrodymų arba klausinėti kokių nors asmenų, bet turint dokumentų ar kt., kurie, darbuotojo manymu, yra svarbūs, laikytų juos saugioje vietoje;
  • išgirdę ar pamatę tai, kas, darbuotojo manymu, yra svarbu, užsirašytų laiką, datą ir smulkmenas;
  • nebandytų patys atlikti tyrimo;
  • nebūtų abejingi ir praneštų apie pastebėtus pažeidimus.
 • Apie turimą informaciją ar esamus įtarimus galima informuoti:
  • Visagino savivaldybės administracijos darbuotoją Konstantiną Bagdanavičių.

  Pranešėjų konfidencialumas ir anonimiškumas bus išsaugomi, o pateikta informacija vertinama laikantis teisingumo, sąžiningumo ir skaidrumo principų.

  Kontaktiniai duomenys: specialus korupcijos prevencijos tel. (8 386 33 529), Parko g.14, Visaginas, 415 kab.

  • Specialiųjų tyrimų tarnybą

  Kontaktiniai duomenys: Vasario 16-osios g. 22, 35169 Panevėžys , tel. (8-45) 51 01 71;

  el. paštas – panevezys@stt.lt

  Specialiųjų tyrimų tarnyba Vilnius tel. 8 5 266 3333, el. paštas pranesk@stt.lt

 • Bendros visų pastangos padės šalinti korupcijos – neigiamo socialinio reiškinio priežastis ir pasekmes bei aktyviau įgyvendinti antikorupcines iniciatyvas.

_______________________

ELENA ČEKIENĖ

OLGA POTESHKINA

TAIDA KRINGELIENĖ

ŽANA VAITKUVIENĖ-ZIMINA

ŽYDRĖS BARONAITĖS privačių interesų deklaracija

Svetlanos Tripuzovos privačių interesų deklaracija

Informacija atnaujinta — 2022-07-22 | << ATGAL

Visagino lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“
Įstaigos kodas 190230443
A. s. LT72 7300 0100 0261 9894
Bankas „AB Swedbank“

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Elena Čekienė – direktorė

Taikos pr. 20, LT-31110 Visaginas 
Tel./faks. (8 386) 70 719
Tel. (8 386) 73 186
El. paštas sekretore@visaginoraktelis.lt

2023 © Visagino l-d „Auksinis Raktelis“
Versija neįgaliesiems