Visagino vaikų lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“

Virtualios ikimokyklinio ugdymo aplinkos formavimo pilotinis modelis

Pilotinis modelis

Iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFAk-728-02-0041 „Virtualios ikimokyklinio ugdymo aplinkos formavimo pilotinis modelis“

Projekto partneriai:

  • Kaišiadorių r. Žiežmarių mokykla – darželis „Vaikystės Dvaras“
  • Kaišiadorių r. Pravieniškių lopšelis – darželis „Ąžuoliukas“
  • Kaišiadorių r. Gudienos mokykla – darželis „Rugelis“
  • Kaišiadorių lopšelis – darželis „Spindulys“ Pakertų lopšelis – darželis
  • Kaišiadorių r. Žaslių lopšelis – darželis „Žaliasis Klevelis“

Informuojame, kad projektas Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0041 „Virtualios ikimokyklinio ugdymo aplinkos formavimo pilotinis modelis“ turi naują partnerį – Visagino vaikų lopšelis – darželis „Auksinis raktelis“ tapo besitobulinančia įstaiga. Dėl struktūrinių pokyčių buvęs partneris Kaišiadorių r. Pakertų lopšelis-darželis prijungtas prie Kaišiadorių r. Žiežmarių mokyklos darželio „Vaikystės dvaras“.

Sukurti inovatyvų virtualaus ikimokyklinio ugdymo aplinkos formavimo modelį, kuris pagerins ikimokyklinio ugdymo kokybę Kaišiadorių r. Šis modelis bus paremtas švietimo filosofija STEM (Science, Technology, Engineering and Math), kuri skatina mokymo procesą organizuoti taip, kad būrų panašus į realų gyvenimą ir orientuotis į šiuo metu paklausiausias sferas – Mokslą, Technologijas, Inžineriją ir Matematiką. Kuriamas inovatyvus Modelis padarys ugdymo procesą inovatyvesnį, labiau diferencijuotą, motyvuojantį, skatinantį iniciatyvas bei talentų ugdymą. Sukurto Modelio įgyvendinimui bus pasitelktos modernios informacinės technologijos, kuris bus pasitelktos modernios informacinės technologijos, kurios bus sujungtos į bendrą tarpmokyklinį tinklą. Manoma, kad šis Modelis galėtų tapti paskata ir kitoms ikimokyklinio ugdymo įstaigoms jungtis tarpusavyje išmaniųjų technologijų pagalba ir kurti virtualią ugdymo terpę kartu. Planuojami užsiėmimai, renginiai, mokymai, programos ir kitos veiklos projekte bus netradicinės, įtraukiančio visą mokyklų bendruomenę ir skatinančios tobulėti tiek vaikus, tiek pedagogus.

Projekto veiklos

  • Elektroninis dienynas
  • Priėmimas į lopšelį-darželį
  • Tėvams
  • Mokytojams