Dokumentai

Dienos poilsio organizavimo vaikams, nemiegantiems dienos metu, tvarka

asmens higienos apžiūra

Mokyklos-pirmosios-pagalbos-organizavimo-tvarkos-aprašas

susirgus ar patyrus traumą

Strateginis planas 2023-2027

Visagino savivaldybėspriešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašas.

2022 04 28 sprend 84-5

Įsakymas dėl periodinio darbuotojų sveikatos tikrinimosi dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tvarkos aprašo patvirtinimo

Įsakymas dėl pranešimo darbuotojams apie jų asmens duomenų tvarkymą dėl profilaktinių tyrimų dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) proceso organizavimo patikrinimo tikslu ir duomenų tvarkymo veiklos įrašo patvirtinimo

Įsakymas dėl Visagino vaikų lopšelio-darželio ‘Auksinis raktelis“ psichologinio smurto ir mobingo politikos patvirtinimo

Vaikų, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, savirūpos proceso organizavimo tvarkos aprašas

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas

Vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarka

Darbuotojų ir direktoriaus pavaduotojo ugdymui metinio veiklos vertinimo tvarkos aprašas

Nuotolinio darbo tvarkos aprašas

Ugdymo organizavimo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu tvarkos aprašas

Vaikų lankomumo tvarkos aprašas

Vidaus kontrolės politika

Ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso ne konkurso būdu organizavimo tvarka

Mažos vertės pirkimų tvarkjos aprašas

Vidaus tvarkos taisyklės

Patalpų taisyklės

Turizmo aprašas ir isakymas

civilinės saugos mokymo tvarkos aprašas

Darbo tarybos rinkimo ir veikimo tvarka

Lygių galimybių politika

Smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos ir stebėsenos vykdymo tvarkos aprašas

Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas

 

 

 

 

 

 

Informacija atnaujinta — 2024-03-04 | << ATGAL

Visagino lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“
Įstaigos kodas 190230443
A. s. LT72 7300 0100 0261 9894
Bankas „AB Swedbank“

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Elena Čekienė – direktorė

Taikos pr. 20, LT-31110 Visaginas 
Tel./faks. +370 386 70719
Tel. +370 386 73186
El. paštas sekretore@visaginoraktelis.lt

2024 © Visagino l-d „Auksinis Raktelis“
Versija neįgaliesiems